Každá insolvence má své řešení

LIQUIDATORS - Insolvenční správci

Insolvenční správce je jedním ze základních procesních subjektů insolvenčního řízení. Je vždy především na něm, aby insolvenční řízení probíhalo řádně až do svého konce a aby byl naplněn jeho základní cíl, jímž je maximální uspokojení pohledávek věřitelů insolvenčního dlužníka (úpadce).


Insolvence

Insolvence je stav, kdy dlužník není schopen plnit své závazky vůči většímu počtu svých věřitelů. Insolvenční zákon stanoví pravidla pro řešení takové situace. Účelem insolvenčního řízení je jednak sladit dílčí zájmy velkého množství subjektů zúčastněných na úpadku dlužníka a současně zajistit rychlý a efektivní průběh insolvenčního řízení. Platí přitom, že i zdánlivě malé pochybení kteréhokoli účastníka může vést k fatálním a zásadně nenapravitelným důsledkům pro jeho právní postavení v celém insolvenčním řízení. Více o insolvenčním právu.

Insolvenční řízení - Naše služby

V insolvenčním řízení se dnes jednoduše nelze obejít bez pomoci profesionálů. Toto poznání bylo základním motivem pro založení společnosti LIQUIDATORS v.o.s. Naším cílem je nabídnout vysoce kvalitní a komplexní právní služby ve všech fázích insolvenčního řízení. Věříme totiž, že jedině s pomocí odborníka se lze vyhnout všem úskalím a nástrahám, které číhají na každého, kdo se do zrádných vod úpadkového práva vydá.

Jako tým advokátů, advokátních koncipientů a insolvenčních správců s rozsáhlými teoretickými znalostmi a praktickými zkušenostmi nejen z oblasti insolvenčního práva jsme připraveni poskytnout Vám širokou škálu služeb souvisejících s úpadkem, insolvenčním řízením a insolvenčním právem vůbec. Pro nás, insolvenční správce, jsou insolvence každodenní záležitostí, proto Vám s oddlužením nebo konkurzem dokážeme nejlépe pomoci. Ať už jste v postavení dlužníků, nebo naopak věřitelů, jsme tu od toho, abychom chránili a prosazovali právě Vaše práva a oprávněné zájmy. Více o našich službách.

Pobočky a návrh na oddlužení

Aktuálně má LIQUIDATORS v.o.s. 8 poboček na které se můžete obrátit pro vypracování návrhu na povolení oddlužení.

Co od Vás budeme potřebovat

  • Seznam příjmů za uplynulé 3 roky
  • Očekávané příjmy v následujících 5 letech
  • Seznam majetku
  • Seznam závazků (seznam věřitelů a výše dluhů)
  • Počet vyživovaných osob

Naši partneři:
Kalkulátor splátek