Každá insolvence má své řešení

Insolvenční správce


Insolvenční správce je jedním ze základních procesních subjektů insolvenčního řízení. Je vždy především na něm, aby insolvenční řízení probíhalo řádně až do svého konce a aby byl naplněn jeho základní cíl, jímž je maximální uspokojení pohledávek věřitelů insolvenčního dlužníka (úpadce).

Zcela konkrétně se činnost insolvenčního správce rozpadá do dvou základních okruhů.

Prvním je přezkum přihlášených pohledávek. Tato činnost je vykonávána vždy na počátku insolvenčního řízení a jejím smyslem je určit, které z pohledávek vůči insolvenčnímu dlužníkovi budou v insolvenčním řízení vůbec uspokojovány. Tato složka činnosti insolvenčního správce se tedy týká závazků insolvenčního dlužníka (úpadce).

Druhým významným okruhem činnosti insolvenčního správce je zjišťování majetku insolvenčního dlužníka a jeho použití k uspokojení pohledávek jeho věřitelů. Insolvenční správce se neomezuje jen na to, co insolvenčnímu dlužníkovi patří v době probíhajícího insolvenčního řízení, ale zkoumá jeho majetkové poměry až pět let nazpět před zahájením insolvenčního řízení.

Obecně platí, že je insolvenční správce povinen postupovat zejména v souladu se společným zájmem věřitelů. Při výkonu své funkce je povinován postupovat svědomitě a s odbornou péčí. Insolvenční zákon předepisuje, že je povinen vyvinout veškeré úsilí, které lze po něm spravedlivě požadovat, aby věřitelé byli uspokojeni v co nejvyšší míře. Společnému zájmu věřitelů je povinen dát při výkonu funkce přednost před zájmy vlastními i před zájmy jiných osob.

Insolvenční správce - insolvenční správci - Liquidators

Kompletní nabídka naších služeb pro věřitele i dlužníky. Potřebujete insolvenčního správce? Jsme tu pro Vás - kontaktujte nás...


Naši partneři:
Kalkulátor splátek