Každá insolvence má své řešení

Insolvenční právo aneb Vigilantibus iura scripta sunt

Se situacemi, kdy dlužník není s to dostát svým závazkům vůči vícero věřitelům, se právo potýká od nepaměti. Jako svébytný obor se úpadkové právo začalo významně rozvíjet v 19. a 20. století, kdy zejména v období hospodářských krizí vyvstala naléhavá potřeba efektivním způsobem regulovat postup věřitelů vůči dlužníkům v úpadku.

Insolvenční právo se dnes řadí k nejdůležitějším a současně nejsložitějším právním oborům vůbec. Potřeba sladit individuální zájmy všech osob zúčastněných na řešení úpadku dlužníka nevyhnutelně vede k velice podrobné právní úpravě, v níž se lze jen obtížně zorientovat.

Stará římskoprávní poučka říká, že práva patří bdělým. Vyjadřuje zásadu, podle níž právo svědčí jen tomu, kdo o ně náležitě dbá a kdo je řádně využívá. Stěží bychom nalezli právní odvětví, kde by se tento princip odrážel silněji než právě v úpadkovém právu. Snaha o co nejrychlejší a nejefektivnější průběh insolvenčního řízení je spjata s celou řadou zásadních odchylek od standardního civilního soudního řízení. Tyto odlišnosti se typicky projevují především v nemožnosti nápravy pochybení spočívajících v nesprávných či neúplných podáních nebo zmeškání významných lhůt.

V současně době se v insolvenčním řízení již nikdo neobejde bez pomoci profesionálů, aniž by se vystavoval nebezpečí ztráty nebo podstatného oslabení svých práv. Jako tým právníků s rozsáhlými znalostmi a zkušenostmi nejen z oblasti insolvenčního práva jsme připraveni poskytnout Vám širokou škálu služeb týkajících se tohoto složitého právního odvětví.

Liquidators - specialisté na insolvenční právo. Kontaktujte nás!

Ať už jste v postavení dlužníků, nebo naopak věřitelů, jsme tu od toho, abychom chránili a prosazovali právě Vaše práva a oprávněné zájmy. Více o našich službách.


Naši partneři:
Kalkulátor splátek