Každá insolvence má své řešení

Obrana před šikanózními insolvenčními návrhy

Právo podat insolvenční návrh insolvenční zákon přiznává každému dlužníkovu věřiteli, resp. každé osobě, která o sobě tvrdí, že takovým věřitelem je. Zahájení insolvenčního řízení, je přitom vždy automaticky spojeno s velice závažnými důsledky, a to bez ohledu na to, zda se později ukáže, že příslušný insolvenční návrh byl podán neoprávněně.

Koncepce přijatá novým insolvenčním zákonem, založená na transparentnosti insolvenčního řízení a rozsáhlém zveřejňování údajů o jeho průběhu, je jednou z hlavních odlišností oproti původní právní úpravě. Skutečnost, že podání každého insolvenčního návrhu je zveřejněno v insolvenčním rejstříku zásadně do dvou hodin poté, co bylo učiněno, logicky vede k tomu, že zahájení insolvenčního řízení proti dlužníkovi není možné utajit. Je jasné, že už sám fakt zveřejnění této informace se negativně promítá do vztahů dlužníka vůči třetím osobám, především pak vůči ostatním jeho věřitelům.

Dalším nepominutelným efektem zahájení insolvenčního řízení je omezení dlužníka v možnosti volně nakládat se svým majetkem. Jedná se o tak závažný zásah do práv dlužníka, že mu může být podstatně ztíženo, ne-li přímo znemožněno, dále ekonomicky fungovat, a to zejména tehdy, je-li podnikatelem.

Prostor pro zneužití institutu insolvenčního řízení shora popsaným způsobem je značný a obrana proti němu ne vždy jednoduchá. Proto Vám nabízíme odbornou právní pomoc při obraně Vašich práv a oprávněných zájmů v těchto případech.

Máte-li konkrétní dotaz nebo chcete-li vědět více, kontaktujte nás.

[Zpět na Naše služby]


Naši partneři:
Kalkulátor splátek