Každá insolvence má své řešení

Předlužení

Dlužník je také v úpadku, jestliže je předlužený. O předlužení jde tehdy, má-li dlužník více věřitelů a souhrn jeho závazků převyšuje hodnotu jeho majetku. Nepřichází tak v úvahu u fyzických osob nepodnikatelů. Stav předlužení často úzce souvisí s hmotnou odpovědností statutárních orgánů (jednatelů, předsedů dozorčích rad apod.), a to v případě, že z jejich podnětu není včas podán návrh na zahájení insolvenčního řízení (prohlášení úpadku).

[Zpět na Naše služby]


Naši partneři:
Kalkulátor splátek