Každá insolvence má své řešení

Osobní bankrot - Oddlužení

Osobní bankrot je v insolvenčním zákoně označen pojmem oddlužení.  Jde o jeden ze způsobů řešení úpadku dlužníka (nepodnikatele). Tento způsob je pro dlužníka obvykle výhodný. Nejčastější formou oddlužení je splátkový kalendář. Zákon stanoví minimální mez výše uspokojení věřitelů přihlášených do insolvenčního řízení, která činí 30 %. V případě, že dlužník řádně plní podmínky oddlužení, tj. stanovený splátkový kalendář, soud rozhodne o osvobození dlužníka od povinnosti platit zbývajících (nesplacených) dluhů. Tyto nesplacené dluhy poté nejsou vymahatelné.

Pokud máte konkrétní dotaz k osobnímu bankrotu, použijte náš kontaktní formulář.

[Zpět na Naše služby]


Naši partneři:
Kalkulátor splátek