Každá insolvence má své řešení

Odpůrčí žaloby

Insolvenční zákon přiznává insolvenčnímu správci oprávnění odporovat právním úkonům dlužníka učiněným v období až pěti let před zahájením insolvenčního řízení. Pokud insolvenční soud odpůrčí žalobě vyhoví, znamená to, že příslušný právní úkon (např. darování, prodej apod.) se pro účely daného insolvenčního řízení považuje za neúčinný. Vše, co neúčinným úkonem dlužníka ušlo z jeho majetku, potom musí být vráceno.

Odpůrčí právo (odpůrčí žaloby) insolvenčního správce může zásadním způsobem zasáhnout do právní jistoty všech, kdo v rozhodném období s dlužníkem uskutečnili jakoukoli transakci. Nabízíme Vám odborné právní zastoupení specialisty nejen na insolvenční, ale též na odpůrční žaloby nebo závazkové právo.

Máte-li konkrétní dotaz týkající se odpůrčí žaloby nebo chcete-li vědět více, kontaktujte nás.

[Zpět na Naše služby]


Naši partneři:
Kalkulátor splátek