Každá insolvence má své řešení

Obrana před neoprávněným soupisem majetku do majetkové podstaty

Jedním ze základních úkolů insolvenčního správce v insolvenčním řízení je zjišťování majetku dlužníka a jeho zpeněžení za účelem uspokojení dlužníkových věřitelů. Předpokladem prodeje částí majetku dlužníka je jejich zanesení do soupisu majetkové podstaty.

Přestože je soupis majetkové podstaty zásadně tvořen věcmi, právy a jinými majetkovými hodnotami náležejícími dlužníkovi, není vyloučeno, že do něj bude zahrnut i majetek jiných osob. Tyto se pak musí takovému postupu insolvenčního správce zavčas a efektivně bránit. Proto Vám nabízíme právní pomoc při ochraně Vašeho majetku v případech, kde je pojat do soupisu majetkové podstaty dlužníka.

Máte-li konkrétní dotaz nebo chcete-li vědět více, kontaktujte nás.

[Zpět na Naše služby]


Naši partneři:
Kalkulátor splátek