Každá insolvence má své řešení

Příprava návrhu na povolení oddlužení

Oddlužení je novým, sanačním způsobem řešení úpadku, který je určen výhradně nepodnikatelům.  Insolvenční zákon zná dvě varianty oddlužení. První spočívá ve zpeněžení majetkové podstaty a svou podstatou se blíží konkurzu. Druhá varianta je založena na plnění splátkového kalendáře.

Od jiných způsobů řešení úpadku dlužníka se oddlužen liší tím, že po splnění povinností v souladu se schváleným způsobem oddlužení může insolvenční soud osvobodit dlužníka od placení zbylých pohledávek. Znamená to, že dlužník už není povinen hradit své zbylé dluhy.

Oddlužení se v posledních letech stalo velmi populární a je hojně využíváno všemi těmi, kdo při čerpání spotřebitelských půjček a úvěrů neodhadli své síly. Málokdo si ovšem uvědomuje, že podání návrhu na povolení oddlužení v situaci, kdy pro tento postup nejsou splněny všechny zákonné podmínky, může vyústit v pravý opak zamýšlených cílů. Soudu v takovém případě nezbyde než prohlásit na majetek dlužníka konkurz, tedy – zjednodušeně řečeno – nařídit prodej veškerého jeho majetku s tím, že neuspokojené pohledávky ve zbývajícím rozsahu nadále trvají.

Je zjevné, že řádná příprava návrhu na povolení oddlužení nespočívá jen ve vyplnění příslušného formuláře, ale zejména v prověření, zda jsou splněny všechny předpoklady pro jeho úspěšné projednání před insolvenčním soudem. Nabízíme Vám profesionální přípravu návrhu na povolení oddlužení se zvážením všech rozhodujících okolností, které mohou být potenciálním zdrojem výše popsaných rizik.

Potřebujete návrh oddlužení? Pomůžeme Vám vyřešit jakoukoli situaci.

Máte-li konkrétní dotaz nebo chcete-li vědět více, kontaktujte nás.

[Zpět na Naše služby]


Naši partneři:
Kalkulátor splátek