Každá insolvence má své řešení

Vymáhání náhrady škody

Věřitel vstupuje do insolvenčního řízení s tím, že po dlužníkovi žádá úhradu své pohledávky. Nezřídka se ovšem stává, že dlužníkovi zbývá tak málo majetku a že pohledávky ostatních věřitelů jsou tak vysoké, že uspokojení věřitele je prakticky nulové. O to více je třeba soustředit se na další případné nároky, které věřiteli mohou vzniknout a jejichž rychlým a efektivním uplatněním lze alespoň částečně kompenzovat neúspěšné vymožení přihlášených pohledávek.

Řeč je především o nárocích na náhradu škody nebo jiné újmy, kterou věřiteli může svým protiprávním postupem způsobit insolvenční správce, jiný věřitel, dlužník nebo i jiná osoba. Každé ze jmenovaných osob je v insolvenčním řízení uložena řada povinností, a to nejen insolvenčním zákonem, ale i jinými právními předpisy.

Je zřejmé, že bez detailní znalosti relevantní právní úpravy lze snadno přehlédnout nejen to, že k porušení určité povinnosti došlo, ale též to, s jakými následky je tato skutečnost spojena. Proto nabízíme odbornou právní pomoc zaměřenou na kontrolu činnosti příslušných subjektů insolvenčního řízení a následné vymáhání nároků, které následkem jejich pochybení mohou vzniknout.

Vymáhání náhrady škody s maximální rychlostí.

Máte-li konkrétní dotaz nebo chcete-li vědět více, kontaktujte nás.

[Zpět na Naše služby]


Naši partneři:
Kalkulátor splátek