Každá insolvence má své řešení

Pozemek parc. Č. 162121 (orna puda) o výměře 361 m2


Pozemek parc. Č. 162121 (orna puda) o výměře 361 m2, nacházející se v katastralnirn území a obci Kmsko, okrese Mladá Boleslav, zapsané v katastru nemovitosti vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastralni pracoviště Mlada Boleslav, LV Č. 470.
 


Zpět na nabídku majetku

Naši partneři:
Kalkulátor splátek