Každá insolvence má své řešení

Spoluvlastnický podíl ve výši 3/8 na nemovitostech


Spoluvlastnický podíl ve výši 3/8 na nemovitostech: budova č.p. 1022. objekt k bydlení postavený na pozemku p.č. St 1443, pozemek p.č. St 144, zastavená plocha a nádvoří o výměře 88 m2, k.ú. Ostrov nad Ohři, obec Ostrov
 


Zpět na nabídku majetku

Naši partneři:
Kalkulátor splátek