Každá insolvence má své řešení

Chata - Budova č.e. 5, Postávaná na pozemku part. č. st 487


Budova č.e. 5, Postávaná na pozemku part. č. st 487, zastavěna plocha a nadvoři o velikosti 33 m2; pozemek part. č. st. 487, zastavěna plocha a nádvoří o velikosti 33 m2; vše zapsáno na LV 1213 v katastru nemovitosti vedeném Katastrálnim úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kolín, katastrální území Eroubravaině, obec Doubravčice.
 


Zpět na nabídku majetku

Naši partneři:
Kalkulátor splátek