Každá insolvence má své řešení

1/3 nemovitosti


1/3 nemovitosti: Pozemek part. č. St 12 o výměře 603 rn2 (zastavěná plocha a nédvoři), stavba č.p. 31 (rodinný dům) umístěná na pozemku par. Č. SL 12, to vše zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Sira' dočeský kraj, ~astrální pracoviště Praha - východ, pro k.ú. Měšice u Prahy, obec Měšice, na LV č. 376


Zpět na nabídku majetku

Naši partneři:
Kalkulátor splátek