Každá insolvence má své řešení

Stavba Skorošice, č.p. 178


Stavba Skorošice, č.p. 178 umístěná na pozemku parc.č. St. 286, pozemek parc.č. St. 2060 výměře 218 m2, pozemek parc, č. 6680 výměře 307 m2, vše zapsáno na IV Č. 30, pro obec Skorošice, kat. území Horní Skorošice.

Cena: 21 000 tis.


Zpět na nabídku majetku

Naši partneři:
Kalkulátor splátek