Každá insolvence má své řešení

Spoluvlastnický podíl 1/3 Č. 271/12 o výměte 228 m


Spoluvlastnický podíl 1/3 na pozemku part. Č. 271/12 o výměte 228 m', zapsaný v kat. nem. vedeném kat. ůfadern pro Středočeský kraj, kat. pracovlité Kutna Hora, na listu vlastnictví Č. 10034, obec Sarnopše, k.ú. Talmberk


Cena: 35 000 tis.


Zpět na nabídku majetku

Naši partneři:
Kalkulátor splátek