Každá insolvence má své řešení

Spoluvlastnický podíl 1/3 na pozemku part. Č. 270/1


Spoluvlastnický podíl 1/3 na pozemku part. Č. 270/1 o výměře 61 m', zapsaný v kat. nem. vedeném kat. úřadem pro Středočeský kraj, kat. pracoviště Kutná Hora, na listu vlastnictví Č. 708, obec Samopše, k.ú,

Cena: 9 000 tis.
 


Zpět na nabídku majetku

Naši partneři:
Kalkulátor splátek