Každá insolvence má své řešení

Pozemek part. C. 271/10 o výměře 822 m'


Pozemek part. C. 271/10 o výměře 822 m', zapsaný v kat. nem. vedeném kat. úřadem pro Středočeský kraj, kat. pracoviště Kutna Hora, na listu vlastnictví č. 711, obec Samopše, k.ú. Talmberk

Cena: 370 000 tis.


Zpět na nabídku majetku

Naši partneři:
Kalkulátor splátek