Každá insolvence má své řešení

Spoluvlastnický podíl 1/40


Spoluvlastnický podíl 1/40 na stavbě č.p.242, obec Tetín a pozemku parc. č. st. 273/20 výměře 2.139 m2, zapsaný v kat. nem. vedeném kat.úřadem pro Středočeský kraj, kat. pracoviště Beroun, na listu vlastnictví Č. 463, obec Tetin, k.ú. Tetin u Berouna.

 

Cena 135 000 tis.


Zpět na nabídku majetku

Naši partneři:
Kalkulátor splátek