Každá insolvence má své řešení

Pohledávka ve výši 139 365 Kč s příslušenstvím


Pohledávka z obchodního styku za Vlastimilem Sivákem, RČ 650610/1756, bytem Sadová 298, 382 11 Větřní ve výši 139 365 Kč s příslušenstvím, přiznaná rozsudkem Okresního soudu v Českém Krumlově ze dne 26. 7. 2010, č.j. 9 C 259/2009.


Zpět na nabídku majetku

Naši partneři:
Kalkulátor splátek