Každá insolvence má své řešení

Spoluvlastnický podíl ve výši ½ bytu v obci Vrdy


Spoluvlastnický podíl ve výši ½ na jednotce č. 317/12, byt, v budově č. p. 317, umístěné na pozemku p. č. st. 362, vč. spoluvlastnického podílu ve výši 466/20000 na společných částech domu č. p. 317 a pozemku p. č. st. 362, to vše v katastrálním území Vrdy, obec Vrdy, jednotka evidována na LV 10181, budova a pozemek na LV 10060.


Zpět na nabídku majetku

Naši partneři:
Kalkulátor splátek