Každá insolvence má své řešení

Spoluvlastnický podíl o velikosti ¾ v obci Moravská Třebová


Spoluvlastnický podíl o velikosti ¾ na pozemku st. parc. č. 3659 o výměře 352 m² - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova č.p. 48 – rodinný dům, vše zapsáno na LV č. 2650 v k.ú. a obec Moravská Třebová, okres Svitavy, u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Svitavy


Zpět na nabídku majetku

Naši partneři:
Kalkulátor splátek