Každá insolvence má své řešení

Spoluvlastnický podíl ve výši ½ na nemovitostech v obci Podsedice


Spoluvlastnický podíl ve výši ½ na nemovitostech v obci Podsedice zapsaných na LV č. 136 v katastrální území Chrášťany u Dřemčic vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice (pozemek parc. č. st. 96, zastavěná plocha a nádvoří o zapsané výměře 130 m², jehož součástí je rodinný dům č. p. 90 a pozemek parc. č. 623/4, zahrada o zapsané výměře 72 m²


Zpět na nabídku majetku

Naši partneři:
Kalkulátor splátek