Každá insolvence má své řešení

Spoluvlastnický podíl ve výši ½ pozemku


Spoluvlastnický podíl ve výši i.d. ½ pozemku st. 2065/1, jehož součástí je rodinný dům č.p. 5993, to vše evidované na LV č. 7783, k. ú. Zlín, obec Zlín.


Zpět na nabídku majetku

Naši partneři:
Kalkulátor splátek