Každá insolvence má své řešení

Bytová jednotka Č. 290/14 evidovaná na LV 410


Bytová jednotka Č. 290/14 evidovaná na LV 410 a souviseůci spoluvlastnický podíl ve výš, 395/16087 na pozemcich parc. i. 981/22 a parc. č. 981/23, jehož součásti je bytový dům č. p. 289.290 obec Chlumec, katastvalni ůzemi Chlumec u Chabařovic 650 000 tis


Zpět na nabídku majetku

Naši partneři:
Kalkulátor splátek