Každá insolvence má své řešení

Podíl na pozemku 304/15013 v obci Holešov


Podíl na pozemku 304/15013 v obci Holešov, zapsaného na LV č. 3335 v katastnělnlm úzeně Holešov (zastavená plocha a nádvoři par. 4. 2728/5), datum nabytí 28. 4. 2010


Zpět na nabídku majetku

Naši partneři:
Kalkulátor splátek