Každá insolvence má své řešení

nemovitosti v obci Chrastava


nemovitosti v obci Chrastava zapsané na LV Č. 1066 v katastrélnim ůzarni Andělské Hora u Chrastavy (trvalý travni porost na pozemku p. č. 127), rok pořizenl 2008, pofizovacl cena 50.000 Kč


Zpět na nabídku majetku

Naši partneři:
Kalkulátor splátek