Každá insolvence má své řešení

spoluvlastnický podíl ve výši 1/4 nemovitosti


spoluvlastnický podíl ve výši 1/4 nemovitosti v obci Vamsdorr zapsané na LV Č. 996 v katastralnlm území Vamsdorť (zahrada na pozemku p. č. 2114)


Zpět na nabídku majetku

Naši partneři:
Kalkulátor splátek