Každá insolvence má své řešení

Jednotka 5p, 2583/12 nachazekcl se v budově č.p. 2581


Jednotka 5p, 2583/12 nachazekcl se v budově č.p. 2581, 2582, 2583 postavené na pozemku parcelnlho člsla 3278, dále padl) na společných částech domu Kročehlavy, Č.p. 2581, 2582, 2583 a pozemku parcelnlho číslo 3276 ve výši 5802/259708 z celku, vše zapsané na LV 32296, kat. Itzeml Kročehlavy pro obec Kladno, okres Kladno u KatastrOlnlho úrody pro Středočeský kraj, Katastrálnl pracoviště Kladno
 


Zpět na nabídku majetku

Naši partneři:
Kalkulátor splátek