Každá insolvence má své řešení

Insolvenční rejstřík

Insolvenční rejstřík je informačním systémem veřejné správy, jehož správcem je Ministerstvo spravedlnosti. Insolvenční rejstřík obsahuje seznam insolvenčních správců, seznam dlužníků a insolvenční spisy. Pro každého dlužníka se vede jeden insolvenční spis. V zásadě všechny úkony insolvenčních soudů a účastníků insolvenčního řízení jsou zveřejňovány v insolvenčním rejstříku.

V insolvenčním rejstříku lze vyhledat pouze dlužníky, proti kterým bylo zahájeno insolvenční řízení po 1. lednu 2008. Dlužníky, proti kterým bylo zahájeno konkursní či vyrovnací řízení před 1. lednem 2008, lze vyhledat v Evidenci úpadců.

V insolvenčním rejstříku lze vyhledat insolvenční správce, kteří jsou zapsáni v Seznamu insolvenčních správců v souladu se zákonem č.312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů.

Liquidators v.o.s. je uveden v insolvenčním rejstříku Ministerstva spravedlnosti České republiky na seznamu insolvenčních správců. 

Všechny změny, které nastaly u insolvenčních správců a je třeba je provést v insolvenčním rejstříku, je nutno nahlásit na adresu Ministerstva spravedlnosti, odbor legislativní, změnu je třeba doložit podle zákona č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, (např. změnu bydliště, změnu stavu, ohlášení úmrtí ap.).

Kontaktní adresa: Ministerstvo spravedlnosti, Legislativní odbor, Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2


Naši partneři:
Kalkulátor splátek