Každá insolvence má své řešení

Příprava insolvenčního návrhu

Na rozdíl od věřitelů insolvenční zákon zásadně ukládá dlužníkům povinnost podat insolvenční návrh bezodkladně poté, co se ocitnou v úpadku. S nedodržením uvedené právní povinnosti je spojeno mnoho negativních důsledků, z nichž zřejmě nejzávažnější je odpovědnost za škodu nejen dlužníka samotného, ale též jeho zákonných zástupců, členů statutárních orgánů nebo likvidátorů.

Při přípravě insolvenčního návrhu je možné udělat mnoho chyb. Povinnost podat insolvenční návrh je přitom ve smyslu insolvenčního zákona splněna pouze tenkrát, je-li tento návrh zcela bezchybný jak z pohledu formálních náležitostí, tak zejména z hlediska jeho obsahu.

Z uvedeného vyplývá, že zpracování insolvenčního návrhu není nijak snadná záležitost a že jeho podcenění nevyhnutelně vede k riziku přísné odpovědnosti za škodu nebo jinou újmu, která takto věřitelům dlužníka vznikne. My Vám nabízíme profesionální přípravu insolvenčního návrhu, který nejen obstojí před insolvenčním soudem, ale především též vyloučí riziko sankcí za jeho nepodání se všemi předepsanými náležitostmi.

Máte-li konkrétní dotaz nebo chcete-li vědět více, kontaktujte nás.

[Zpět na Naše služby]


Naši partneři:
Kalkulátor splátek