Každá insolvence má své řešení

Příprava insolvenčního návrhu

Ocitne-li se dlužník v úpadku, může být jedinou možností, jak se alespoň zčásti domoci svých práv, podání insolvenčního návrhu. Ten má dvojí pozitivní efekt: na straně jedné brání dlužníkovi, aby se na poslední chvíli zbavoval svého majetku, na straně druhé znemožní jednotlivým věřitelům, aby dosáhli uspokojení svých pohledávek na úkor ostatních. Přestože je podání insolvenčního návrhu zcela legitimní, mnozí věřitelé si neuvědomují, že je spjat s celou řadou rizik.

V prvé řadě jde o to, že insolvenční návrh, který neobsahuje všechny předepsané náležitosti, insolvenční soud bez dalšího odmítne. Věřiteli sice nic nebrání v tom, aby později podal nový, tentokrát již bezvadný insolvenční návrh, avšak dlužník stejně jako ostatní jeho věřitelé už byli varováni a mají šanci připravit se na to, co se chystá.

Mnohem závažnějším nebezpečím, jemuž se věřitel podáním insolvenčního návrhu vystavuje, je však potenciální odpovědnost za škodu nebo jinou újmu, kterou takto způsobí nejen dlužníkovi samotnému, ale též kterémukoli jeho dalšímu věřiteli. Navíc platí, že byl-li návrh podán jménem právnické osoby (typicky obchodní společnosti), ručí za splnění náhrady škody členové jejího statutárního orgánu (např. jednatelé s.r.o.).

Z těchto důvodů není radno přípravu insolvenčního návrhu podcenit. My Vám nabízíme přípravu insolvenčního návrhu, který nejen obstojí před insolvenčním soudem, ale též minimalizuje všechna rizika, která s jeho podáním mohou souviset.

Potřebujete přípravu na insolvenční návrh? Příprava insolvenčního návrhu snadno a rychle.

Máte-li konkrétní dotaz nebo chcete-li vědět více, kontaktujte nás.

[Zpět na Naše služby]


Naši partneři:
Kalkulátor splátek