Each insolvency has it's solution

Rodinný dům


Spoluvlastnický podíl ve výši 1/2, zahrada č. 991, výměra 302 m2, zastavěná plocha a nádvoří č. 992, výměra 265 m2, rodinný dům č.p. 740, výměra 265 m2, vše evidováno na LV č. 206, kat. úzeí Dubňany, okres Hodonín


Zpět na nabídku majetku

Our partners:
Kalkulátor splátek